XLT 30 001
三段式油壓升降平台
客製化三段單缸
高揚程 輕荷型

 

強牛牌 三段式電動油壓升降平台(單缸輕荷型)
型號 平台尺寸(mm) 最低高度(mm) 最高高度(mm) 行程(mm) 載重能力(kg) 馬力(Hp/kw) 升降時間(60hz)
LTX-305SA 500 x 700 350 1600 1250 500 1 / 0.75 16
LTX-305SB 500 x 700 400 1600 1200 1000 2 /1.5 16
LTX-305SC 500 x 700 400 1550 1150 2000 2 /1.5 24
LTX-307SA 700 x 1200 400 2850 2450 1000 2 /1.5 40
LTX-308SA 800 x 1500 500 3550 3050 1000 2 /1.5 50

 

* 此為標準品通用規格表,可依客戶需求客製化規格